Verksamhetsberättelse 2014 08 – 2014 12

Denna verksamhetsberättelse handlar om SAK Umeå ekonomisk förening.
Den beskriver det som hänt under perioden 2014-08-01 – 2014-12-31.

Lite historia

SAK Umeå ek. för. bildades 27 april 2012 med organisationsnummer 769624-7506 hos Bolagsverket.
De första anställningarna skedde i november 2012.
I juli 2014 var 10 personer anställda och 5 av dessa var också delägare.

Styrelsen

 • Madelene Ahlstrand, ordförande
 • Göran Forsberg, vice ordförande
 • Ulrika Öhman, sekreterare
 • Jörgen Marcusson, vice sekreterare
 • Viktor Bergström, kassör
 • Fredrik Johansson, vice kassör
Ersättare:
 • Veronica Levin
 • Anna Sporrong

 
Styrelsen har haft 10 möten under det tredje verksamhetsåret.
Mattias Edström har varit adjungerad sedan v 44 2014.

Revisor

Annika Wessbro från Karriär-Kraft i Göteborg har varit revisor, dvs. den som kontrollerat att ekonomin i SAK har skötts på rätt sätt.

Företagets utveckling

SAK har utvecklat sin verksamhet på ett bra sätt under tredje verksamhetsåret. Omsättningen var under 5 månader 710 tkr, vilket motsvarar 1,5 miljoner på ett helt år. Företaget har ett överskott på c:a 92 000 kr och har en god lönsamhet.

 • Under året har vi drivit cafeterian på Midgårdsskolan.
 • Genom ett samarbetsavtal kring praktikanter från Gymnasiesärskolan får vi kostnadsfritt använda köket på Dragonskolan fram till 19/6 2015.
 • Andra uppdrag SAK haft är: café på Nolia/Vävmässan. Spelmansveckan på Midgård och catering av mat till Umedalen/Umeflyers innebandy-cup.
 • Under året har vi kunnat anställa 1 ny medarbetare. december 2014 hade SAK 11 anställda.
 • Antalet delägare/kooperatörer i SAK är 9 i slutet av 2014.
 • Det har funnits 3 stödpersoner anställda i projektet under perioden. Fredrik Johansson och Göran Forsberg har jobbat heltid och Håkan Öjebrant halvtid. Greta Addo har jobbat som volontär i november-
  december.
 • Under hösten har två nya börjat sin arbetsträning hos SAK. I början av 2015 börjar ytterligare tre nya och en lärling från Gysär
 • Vi kommer inte att få tillgång till köket på Forslundagymnasiet eftersom kommunen bestämt att Måltidsservice ska sköta verksamheten
 • På grund av osäkerheten om vi får vara kvar i produktionsköket söker företaget efter andra lokaler utanför kommunen.
 • Innan vi vet hur verksamheten ser ut hösten 2015 tar SAK inga nya anställningar. Viktigast, förutom produktionskök, är pengar till coacher
 • SAK har fått 300 tkr av Socialstyrelsen för att utveckla ny verksamhet och skapa arbetstillfällen till personer med psykisk funktionsnedsättning.
 • SAK anställde Liza Linge i 6 månader för att göra en ansökan till IVO om tillstånd att driva Daglig Verksamhet. Av olika anledningar har inte detta skett och vi har lagt projektet på is.
 • Andra utvecklingsplaner som påbörjats under verksamhetsåret
  1. Karriär-Kraft – projekt tillsammans med Umeå kommun där vi pröva att bygga en liknande stödstruktur som i Göteborg
  2. REKOmmenderas – projekt för att utveckla ett cateringkoncept som komplement till café-verksamheten
  3. SEFUR – samarbete kring ett socialt företag på IKEA området
  4. Fairtrade City Umeå – SAK sitter med i styrgruppen
 • Under ett halvår har SAK haft en utbytesstudent, Ioannis Kokkinakis, från Grekland. Vi har därmed inlett ett samarbete med Umeå Universitet , Institutionen för Socialt arbete.

 
Styrelsen för SAK Umeå ekonomisk förening
Umeå i februari 2015