SAK Umeå är ett Socialt arbetskooperativ där alla tar både ett eget och ett gemensamt ansvar för verksamheten. Vårt arbetssätt är demokratiskt, vi visar respekt och omtanke om varandra. Genom detta skapar vi gemenskap, delaktighet och inflytande för alla i företaget.

Vi anpassar arbetet så att var och en kan jobba 100 % av sin förmåga. Vårt mål är att fler ska få riktiga arbeten och riktiga löner och på så sätt ta ansvar för sin egen försörjning. Genom att vi får en ökad makt i våra liv kan vi bli aktiva medborgare som bidrar till ett bättre samhälle. I allt vi gör är vår värdegrund det viktigaste

Vår Värdegrund:

  • Alla människor har lika stort värde
  • Alla människor har rätt till trygghet
  • Alla människor utvecklas under hela livet utifrån sina individuella förutsättningar
  • Alla människor har grundläggande behov som tillgodoses i samspel med andra
  • Med rätt förutsättningar vill, kan och bör alla människor ta ett personligt ansvar för sig själv och sin utveckling