Övergripande affärsidé SAK Umeå

Vår affärsidé är service, med inriktning mot café och catering. Vi säljer också välfärdstjänster till offentlig sektor, med det menar vi platser för arbetsträning, praktik och sysselsättning. Därmed bidrar SAK Umeå till att öka tillgängligheten på den lokala arbetsmarknaden.
Ett samarbete med oss innebär att fler unga vuxna med arbetshinder blir anställda istället för förtidspensionerade.

Företaget är vinstdrivande men överskottet återinvesteras i den egna verksamheten. SAK växer genom att fler får anställning, på så sätt skapar vi vinster för både samhället och individen.
Att vi jobbar som ett kooperativ garanterar att alla delar på ansvaret för verksamheten utifrån kompetens och förutsättningar.
Hos SAK Umeå får alla chans att jobba 100 % av sin egen förmåga.

”Vi kallar det för Riktiga jobb med Riktiga löner
och Hållbar utveckling för både människa och miljö”

– Göran Forsberg, Coach SAK Umeå

Detta är ett Socialt arbetskooperativ

Kriterier för Sociala arbetskooperativ enligt Tillväxtverket:

  • Har som ändamål att integrera personer som står långt från samhälle och arbetsliv
  • Återinvesterar vinster i egna eller liknande verksamheter
  • Skapar delaktighet för medlemmarna genom ägande och anställning
  • Är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

Café REKOmmenderas

Som en viktig del i vår affärsidé är SAK delägare i Café Rekommenderas Sverige, en franchisekedja av sociala företag som driver caféer med utbud av Fair Trade-, ekologiskt- och närproducerat. Tillsammans med andra företag utvecklar vi både en ökad tillgänglighet på arbetsmarknaden och en solidaritet med producenter i fattiga regioner.
Kaffan, elev och personal cafeterian på Midgårdsskolan, är den verksamhet där vi jobbar utåt med konceptet.
I Produktionsköket använder vi råvaror som uppfyller kraven hos Rekommenderas när vi bakar och lagar de produkter vi säljer i Kaffan.

Länk till Kaffan på Facebook
Länk till Café REKOmmenderas på Facebook
Hemsida Café REKOmmenderas